startpagina terug naar Spel aan de Maas
Klik op de volgende regel op de eerste letter van het spel waar je naar zoekt.
1-9
Spelverslag van BattleLore

Sessies:

13 februari 2007

13 februari 2007

Spelers: Dagmar, Niek en Peter Hein

Voor dit leerpotje had Peter Hein het achtste scenario geselecteerd, “A Burgundian Chevauchée”. Een scenario met alleen menselijke troepen, maar wel met een volledige War Council. Zo konden Dagmar en Niek direct kennis maken met het concept Lore en had Peter Hein de gelegenheid eens met een War Council te spelen. Hij speelde zelf met de Franse troepen (de standaards), Dagmar en Niek speelden samen met de Engelsen (de vlaggen).
In dit scenario scoren de Engelsen een extra punt als ze de brug in het zuidwesten weten te bezetten, die natuurlijk verdedigd wordt door enkele Engelse troepen. Desondanks maakten de Engelsen een eerste charge in het centrum, om daar een heuvel vlak voor de frontlinie van de Fransen in te nemen. De eerste charge moest het slechts met beperkte dekking doen, en voordat de arme ruiters er erg in hadden stonden ze omsingeld door Franse troepen. Lang duurde het niet voor ze sneuvelden. De Fransen trokken daarmee meer op in noordelijke richting, waar ze opgewacht werden door enkele boogschutters. Het stond er zwart van Engelse troepen, die allemaal strategisch rondom de heuvels gemanoeuvreerd waren zodat ze allen dapper waren.
Dit was echter precies waar Peter Hein op hoopte. Nu was het tijd om zijn Lorekaart “The Hills Rumble’ te spelen. Met het nodige dobbelgeluk vielen de Engelse figuren bij bosjes neer, enkele eenheden gedecimeerd achterlatend. Na dit bloedbad besloot hij door te stoten in het centrum van het strijdperk. Dagmar en Niek wisten hun manschappen echter te hergroeperen en deden een tegenaanval over de westelijke flank. Ze begonnen nu serieuze progressie te boeken richting de brug, die uiteindelijk in hun handen viel. Ook de daar nog aanwezige Franse boogschutters liepen gevaar aan mootjes gehakt te worden door de Engelse elitetroepen. Dit noopte Peter Hein tot het spelen van een Teleport, waarmee hij de sterke maar erg trage keurtroepen weer terug naar hun startpositie verdreef.
Dit verkleinde de kansen aanzienlijk voor Dagmar en Niek om voldoende eenheden van Peter Hein te elimineren. Die kon zich nu helemaal weer op het centrum concentreren, waar hij zijn cavalerie enkele charges liet uitvoeren om links en rechts slachtoffers te maken.
De stand was nu 4-3 in het voordeel van Peter Hein, met aan beide kanten enkele gewonde eenheden die nog maar een of twee figuren van eliminatie waren verwijderd. De beslissing kwam weer in de vorm van een Lorekaart. Peter Hein deed een Sneak Attack met zijn elitetroepen, die wat afzijdig van het strijdgewoel stonden. Dankzij deze kaart konden ze ineens het hart van het strijdperk betreden. De Engelse boogschutters hebben nooit geweten wat die rode flits nu precies was.
Deze slag werd daarmee in het voordeel van de Fransen beslecht. Peter Hein dobbelde in het begin aanzienlijk beter, maar daarna werd dat erg gelijkgetrokken waardoor zich toch een spannende strijd ontspon. Dagmar en Niek moeten nog even aan het spel wennen, maar zijn in ieder geval blij dat ze het eens gespeeld hebben.

Uitslag: Peter Hein 5, Dagmar en Niek 3
Waardering: Peter Hein 4, Dagmar en Niek 3

terug naar boven