startpagina terug naar Spel aan de Maas
Klik op de volgende regel op de eerste letter van het spel waar je naar zoekt.
1-9
Spelverslag van Medina

Sessies:

30 maart 2004
13 januari 2004
25 februari 2003
15 oktober 2002
9 april 2002
15 januari 2002
23 oktober 2001
Dirk Jan met zijn kinderen


30 maart 2004

Spelers: Willemien, Bas, Dirk Jan

Bas en Dirk Jan hadden Medina al vaker gespeeld. Willemien had Medina heel lang geleden 1 keer gespeeld, maar de regels zijn simpel en dus was ze snel weer bij.
Er werd begonnen met kastelen bouwen in de 'goedkope' kleuren. De zwarte daarvan groeide echter niet snel en werd uiteindelijk als een van de laatste kastelen geclaimd. Met drie spelers werd er duidelijk veel minder gevochten om de ruimte op het bord dan met vier spelers. Het leek daardoor minder noodzakelijk om snel kastelen te claimen. Dit bleek echter geen goede conclusie. Dirk Jan stelde het claimen namelijk te lang uit en werd toen gedwongen om twee beurten achter elkaar zijn laatste twee kastelen te claimen. Die bleven dan ook erg klein.
Bas maakte aan het eind een paar mooie klappers omdat hij de twee meest waardevolle hoektorens wist in te pikken. Dat leverde hem echter nog net niet genoeg punten voor de overwinning.  

Uitslag: Willemien 50, Bas 48, Dirk Jan 32
Waardering: Willemien 4½, Bas en Dirk Jan 4

13 januari 2004

Spelers: Dirk Jan, Hieke en Peter Hein

Na Take5! was de groep spelers niet groter geworden. Omdat de animo voor een spel met zes spelers beperkt was, werden er weer twee groepjes van drie gevormd. Dirk Jan zag Medina liggen en wilde dat graag weer eens spelen. Hieke en Peter Hein sloten zich aan. Dirk Jan begon direct goed met het claimen van een oranje en een bruin paleis, beide met een respectabele grootte van vier stenen. Hieke en Peter Hein waren wat afwachtender, maar claimden na verloop van tijd ook hun eerste paleizen. Niemand had nog een zwart paleis (waarvan er al wel eentje in de hoek van het bord stond), van de andere paleizen was er nu telkens één speler die die kleur nog niet bezat. Dit had tot gevolg dat spelers die een kleur wel hadden probeerden nieuwe paleizen op onmogelijke plekken te stichten, of witte figuren plaatsten om toch vooral niet andermans potentiële paleizen uit te breiden. Op een gegeven moment moest dit fout gaan, en dat bleek toen iedereen nog een zwart paleis moest hebben. Omdat de andere paleizen bovenop elkaar zaten, was er nog veel ruimte over voor nieuw te vormen zwarte paleizen. Peter Hein was de eerste die toehapte, snel gevolgd door Dirk Jan. Tot hun onaangename verrassing bleek Hieke nog over redelijk wat zwarte stukken te beschikken, zodat er al een ongeclaimd zwart paleis stond van vijf stukken. Hieke had geen haast om het te claimen, waardoor de anderen zelfs gedwongen werden het paleis nog groter te maken. Omdat Hieke ook slim muurtjes had opgespaard, pakte ze nog de bonus van hoektoren 2 af van Peter Hein. De uitslag zou spannend worden, maar dat alle spelers zo dicht bij elkaar zaten had niemand verwacht. Dankzij haar goed getimede eindspel was het Hieke die won.

Uitslag: Hieke 40, Peter Hein 38, Dirk Jan 37
Waardering: allen 4

25 februari 2003

Spelers: Bas, Leunis, Monique en Walter

Leunis had enkele andere spelers gevonden om Medina mee te spelen, al kenden de anderen het niet allemaal. Zelf ging Leunis duidelijk voor de fiches die met de grootste paleizen en de muren te verdienen zijn. Uiteindelijk had hij beide fiches met waarde 4 en nog eentje van 2. Zijn plan was gelukt, want hij had de meeste punten met de fiches. Bas’strategie was gebaseerd op het zolang mogelijk uitstellen van het claimen van een oranje paleis, in de hoop dat het groot zou worden. Maar uiteindelijk had hij als laatste een dak over, en was verplicht dit te plaatsen nog voor het paleis zijn maximum had bereikt. Monique verzekerde zich vooral van veel marktbezoekers, wat haar veel punten opleverde, maar net niet genoeg voor de winst. Walter kon nog niet echt grip op het spel krijgen en moest de anderen voor zich laten. Uiteindelijk boekte Bas een ruime winst.

Uitslag: Bas 39, Monique 35, Leunis 33, Walter 24
Waardering : Bas en Monique 4, Leunis 3, Walter 2½

15 oktober 2002

Spelers: Bas, Benita, Dagmar, Hieke

Na Koehandel werd besloten om te splitsen in twee groepen. De ene helft ging aan de slag om trainrails aan te leggen in Amerika en de rest ging midden in de woestijn een stad uit de grond stampen (wat natuurlijk duidelijk de moeilijkste klus van de twee is).
Medina is een spel waarbij je je kans moet afwachten, en wat dus rustig begint. Iedereen probeert de kat uit de boom te kijken en vooral niets weg te geven waar een ander wat aan zou kunnen hebben. Hieke was hier erg goed in en zij was dan ook de laatste om haar eerste kasteel te claimen. Bas moest het vooral hebben van een goed gepositioneerd kasteel (op loopafstand van de markt) met veel geitenstallen. Dit leverde hem heel veel punten op. Een paar keer werd geprobeerd om elkaar een loer te draaien door een nieuw kasteel zo te positioneren dat een concurrent niet meer verder kon bouwen of eerst aan dat inferieure kasteel moest bouwen, voordat op een gunstiger plaats opnieuw begonnen kon worden aan de bouw van een kasteel in de betreffende kleur. Benita, moest hierdoor een heel goedkoop kasteel claimen. Dagmar was veel te snel met het neerzetten van muren, stallen, en markten begonnen, waardoor zij voortijdig af moest haken.

Uitslag: Hieke 42, Bas 35, Benita 31, Dagmar 20
Waardering: Bas 4, Hieke 3½, Benita 3, Dagmar 2

9 april 2002

Spelers: Bas, Dagmar, Helen en Peter Hein

Het bleek een goed idee om te beginnen met een kort spelletje; Helen was inmiddels thuisgekomen, en speelde graag mee met Medina, dat Dagmar altijd nog eens wilde proberen. De regels werden nog even doorgenomen, waarbij er nog enkele onduidelijkheden m.b.t. de burgers en de torenfiches naar boven kwamen. Hierover werd wel overeenstemming bereikt voor er begonnen werd. Met vier spelers worden de paleizen een stuk kleiner, en bijna iedereen stelde zich tevreden met een grootte van drie. Peter Hein probeerde grotere paleizen te bemachtigen door het claimen uit te stellen, maar dat mocht niet baten. Helen pakte het slimmer aan, want toen de rest allemaal al een grijs paleis had, bleek zij nog vier grijze stukken over te hebben, waarmee ze een groot paleis langs de stadsmuur kon bouwen. Dankzij een ‘lady’s agreement’ tussen haarzelf en Dagmar (die rechts van haar zat) speelden zij elkaar nog wat meer punten toe. Diplomatieke middelen in Medina waren onontgonnen terrein voor Bas en Peter Hein, maar voor hen bestond helaas geen manier meer zich hiervan te bedienen. Legaal of niet, wederom was het Helen die Medina won. Toch gaf ze laagste waardering van alle spelers.

Uitslag: Helen 36, Dagmar en Peter Hein 33, Bas 29
Waardering: Bas en Peter Hein 4, Dagmar 3½, Helen 3

15 januari 2002

Spelers: Dirk Jan, Jasper en Peter Hein

Op verzoek van Jasper had Peter Hein Medina en Torres meegenomen. Ook Sten wilde Torres graag eens spelen, dus werd begonnen met Medina nu hij er nog niet was. De eerste paleizen werden voornamelijk aan één rand van de stad gemaakt, maar al snel kwam het hele bord vol te staan. Peter Hein had van alle paleizen snel een in zijn bezit, terwijl Dirk Jan en Jasper hun kans afwachtten en nog twee daken achterhielden. Hierdoor was Peter Hein genoodzaakt om tijd te rekken, om maar geen gebouwen bij te hoeven plaatsen, of om gebouwen op onmogelijke plaatsen te beginnen. Dit lukte, maar hij kon niet voorkomen dat Jasper nog twee erg grote paleizen wist te claimen. Jasper dwong hiermee direct Dirk Jan ook zijn laatste daken in te zetten. Het uitstellen het claimen van paleizen pakte voor Jasper uiteindelijk goed uit, want hij wist Peter Hein net voor te blijven. Na één keer spelen hadden Dirk Jan en Jasper nog weinig grip op het spel, maar konden het wel waarderen. Dirk Jan vond het ‘vreselijk, maar leuk’.

Uitslag: Jasper 43, Peter Hein 42, Dirk Jan 32
Waardering: Peter Hein 4, Dirk Jan en Jasper 3½

23 oktober 2001

Spelers: Bastiaan, Leon, Marianne, Peter Hein

Medina was een van de spellen die Peter Hein had buitgemaakt in Essen, en hij wilde het graag in de club introduceren. In dit spel van Stefan Dorra zijn de spelers bezig met de heropbouw van de Noord-Afrikaanse (??) stad Medina, ongetwijfeld in de buurt van MarraCash. Per beurt mag een speler twee speelstukken plaatsen, à la Durch die Wüste. Zo worden er onder andere paleizen gevormd, die op het juiste moment geclaimd moeten worden, waarna ze niet meer mogen groeien. Bastiaan begon snel met het claimen van paleizen, omdat hij dacht dat er van iedere kleur maximaal vier paleizen gebouwd konden worden. Peter Hein en Leon deden het rustig aan, in de hoop later grotere paleizen te kunnen claimen. Dit mislukte behoorlijk, want het bord raakte snel vol. Veel gebouwen werden bewust zo geplaatst, dat ze nauwelijks konden groeien, zodat ze moesten zich tevreden stellen met een paar kleine paleizen. Leon en met name Marianne hadden veel paleizen aan de stadsrand, wat ze de nodige bonuspunten van de muren opleverde. Peter Hein zat meer in het centrum, en twee van zijn paleizen waren werkelijk omsingeld door poppetjes. Die leverden hem genoeg punten voor de overwinning.

Uitslag: Peter Hein 37, Marianne 34, Bastiaan 32, Leon 29
Waardering: allen 4

Medina: wat vinden de kinderen van Dirk Jan?

Na met de spelgroep een keer Medina gespeeld te hebben, dacht ik dat dit wel een aardig spel was om met mijn kinderen te spelen. Gelukkig heb ik wat familie in Delft wonen. Onderweg naar een verjaarsfeestje daar moest er nog een cadeautje worden gekocht: een goed excuus om eens bij Speldorado binnen te lopen. Naast twee cadeautjes voor de jarigen kwam ik met slechts twee cadeautjes voor mezelf naar buiten: Medina
en die Siedler von Nürnberg. De andere tien (of waren het er twintig?) spellen op mijn verlanglijst die daar op voorraad stonden heb ik voor een volgend bezoek laten staan.

De volgende dag heb ik meteen een begin gemaakt met de instructie van Medina aan mijn kinderen.
Na een korte uitleg was het tijd voor een eerste oefenspel. Ik dacht dat Leunis en Jaap wel heel snel hun daken uitspeelden toen ze gebouwen van drie tot vier 'huizen' al met hun daken claimden. Jaap had al drie kleuren
gebouwen geclaimd, terwijl Leunis er pas één had en ik nog geen één. Ik was er te zuinig mee. Want door deze snelle bouw was ik helaas gedwongen om na een tiental beurten mijn laatste drie gebouwen voor vrijwel geen punten af te bouwen. Ik bereikte nog een eervolle derde plaats met 21 punten doodat mijn eerste oranje gebouw het grootste was en mijn laatste twee gebouwen van één blok naast de stadmuur stonden en beiden een toren (1 en 2 punten) konden claimen. Leunis was me twee punten voorgebleven terwijl Jaap met de
bonuspunten van de dure torens dertig punten had gescoord. Op naar een revanche!

terug naar boven