startpagina terug naar Spel aan de Maas
Klik op de volgende regel op de eerste letter van het spel waar je naar zoekt.
1-9
Spelverslag van De Ontembare Stad

Sessies:

19 oktober 2004
21 september 2004
8 juni 2004

19 oktober 2004

Spelers: Anne, Dirk Jan, Jaap, Leunis (+Paul) en Peter Hein

Peter Hein had De Ontembare Stad meegenomen, waar hij alleen nog het prototype van had gespeeld. In de uiteindelijke versie bleek niet heel veel veranderd, dus was het doornemen van de regels geen probleem. Op advies van Dirk Jan werd er nu maar gekozen voor de basisvariant van het spel.
Leunis en Paul begonnen het spel door direct wat gebouwen neer te zetten. Dit verzekerde hen al van aardig wat inkomsten, terwijl de rest daar nog geen kans op maakte. Al in het begin kwam er een gebeurteniskaart voorbij die Dirk Jan veel bouwstenen opleverde ten koste van Jaap en vooral Anne. Hierdoor kwam hij in de mogelijkheid om een groot gebouw te maken, dat hem daarna regelmatig flinke inkomsten opleverde. De vroege tegenslag zorgde ervoor dat de ontwikkeling van Anne en Jaap fors werd gehinderd.
De puntenscore golfde door verschillende gebeurtenissen en strategiekaarten aardig op een neer, maar de trend was dat Leunis (inmiddels zonder Paul, die nu echt in bed lag) en Dirk Jan vooraan lagen, en Anne en Jaap achterin. Leunis was met zeventien punten het dichtst bij de overwinning, maar mocht dankzij een kaart van Peter Hein een beurt niet bouwen. Dirk Jan had er net als Peter Hein veertien, maar had genoeg bouwstenen om een gebouw van het overvolle pandhuis te kopen en te plaatsen, samen met nog een gebouw uit de hand. Hierdoor kwam hij op precies twintig punten, en won het spel.
Dirk Jan vond zelf dat de geluksfactor een veel te grote rol spelen om het spel een hoge waardering te geven. Vooral de gebeurteniskaarten zorgen voor een grote willekeur. Met de strategisch variant in het achterhoofd gaf Peter Hein het nog een 3. De kinderen waren matig enthousiast, alleen Anne had het na haar ongelukkige begin niets aan gevonden.

Uitslag: Dirk Jan 20, Leunis 17, Peter Hein 14, Anne en Jaap 9
Waardering: Jaap en Peter Hein 3, Leunis 2½, Dirk Jan 2, Anne ½

21 september 2004

Spelers: Frank, Hans en Pascal

Pascal en Frank maakten voor het eerst kennis met De Ontembare Stad en startten als grootmeesters op drie gebieden in de stad. Al sn el wist Pascal een aantal waardevolle gebouwen te realiseren en keken Frank en Hans tegen een achterstand aan.
Pas toen Pascal een duur Beursgebouw van Hans afpakte werden Frank en Hans actief in het bestrijden van de alsmaar toenemende invloed van de blauwe ridderorde. Eerst brandde Frank het Beursgebouw af en iets later volgde een vernietiging van het bijzonder mooie Raadhuis. Een forse progressieve b el astingheffing leidde tot protesten bij Pascal, die zijn bescherming van het Raadhuis miste om zich te beschermen tegen het verlies van een groot aantal bouwstenen. Pas later realiseerde hij zich dat hij behoorlijk ingesloten raakte, doordat hij zich sterk had geconcentreerd op de bouw van dure gebouwen en minder aandacht had voor het uitbreiden van zijn gebied.
Hans wist een voorsprong te nemen door een tweetal b el angrijke grootmachten te verwerven: Burgerij en Nijverheid. Doordat met name deze categorieën gebouwen ve el inkomsten kregen, profiteerde hij sterk met zijn opbrengstbonus van de door hem verworven grootmachten. Frank kwam sterk terug vanuit een moeilijke positie, die veroorzaakt was doordat hij in de beginfase r el atief ve el midd el en in dure gebieden had gestoken. Hans verloor in de tussentijd een aantal bouwstenen aan de bankier en moest twee gebouwkaarten afleggen. Net op het moment dat Frank sterk vooruit ging en Pascal passeerde, wist Hans de winst naar zich toe te trekken. Door in één beurt de markante kathedraal te bouwen, een vestingtoren uit dez el fde categorie en daarmee de grootmacht in de categorie Stadsgebouwen te verwerven, scoorde hij in totaal 8 punten. Hans behaalde hierdoor precies de in de strategische versie benodigde 35 punten en werd gekroond tot Koning van De Ontembare Stad.
Het sp el was enerverend, bijzonder hoe sterk Frank nog terug kon komen van een schijnbaar kansloze positie. De Grootmachten vormden de sleut el bij het bepalen van de overwinnaar in de strategische variant van het sp el , dat de sp el ers twee uur bijzonder geboeid had gehouden.

Uitslag: Hans 35, Frank 27, Pascal 24
Waardering: Frank en Pascal 4, Hans onthoudt zich van een oordeel

8 juni 2004 

Spelers: Ellen, Frank, Hand, Jacqueline en Peter Hein

Om het strategische sp el De Ontembare Stad te laten testen, had Hans het sp el meegenomen om proef te draaien. Na een half uurtje uitleggen van de sp el reg el s konden we rond kwart voor negen starten met het sp el . In het begin ging het red el ijk gelijk op. Hans slaagde er in om een aantal grote gebouwen te plaatsen, waaronder een Raadhuis (vijf punten), maar dit gebouw werd al sn el afgebrand door één van de twee vrouw el ijke spe el sters. Misschien ook doordat het gebouw in het weiland aan de rand van de stad werd gebouwd, wat eigenlijk niet kon voor een Raadhuis dat in het centrum van de stad thuishoort. Daarna werd een gebouw overgenomen, waardoor de score weer behoorlijk g el ijk werd getrokken. Ellen en Jacqu el ine verwierven allebei een grootmacht, waardoor hun puntenaantal flink toenam. Peter Hein verwierf ook een strategiekaart en nam de kop over. Echter toen Ellen haar strategiekaarten gebruikte, moesten er meerdere gebouwen naar de aflegstap el . Vooral Peter Hein werd hiervan het slachtoffer. De bouwstenen werden allemaal aan Frank geschonken, die echter beperkte mog el ijkheden had om nog gebieden te kopen en door de aankoop van dure gebieden weinig bouwstenen kon overhouden voor het uitbreiden van de stad met waardevolle gebouwen. Uiteind el ijk kon Peter Hein in een ronde dat er geen paars gebouw werd getrokken (en hij zijn bouwstenen dus kon behouden) hard toeslaan. Hij behaalde het puntenaantal van 26, waardoor hij tot koning van de ontembare stad werd uitgeroepen. Ondanks het afmaken van de h el e ronde kon niemand hem nog passeren. Iedereen was wel te spreken over dit prototype.

Uitslag: Peter Hein 27, Hans 26, Jacqu el ine 20, Ellen 19, Frank 16

terug naar boven