startpagina terug naar Spel aan de Maas
Klik op de volgende regel op de eerste letter van het spel waar je naar zoekt.
1-9
Spelverslag van Rette sich wer kann

Sessies:

30 april 2007
22 april 2003

30 april 2007

Spelers: Mark, Niek, René, Raymond, Helène en Dagmar

Aangezien de wekker bij René de volgende ochtend vroeg zou afgaan, besloot hij om naar huis te gaan. De overgebleven spelers zochten een leuk spel voor vijf spelers. De keus viel op Rette sich wer kann.

Dit spel is gebaseerd op drie elementen: a) overleg met medespelers over samenwerking of tegenwerking, b) de El-Grande-achtige geheime keuze die moet worden gemaakt en c) kiezen in welke boot je stapt. Je hebt als speler dus niet altijd bijster veel invloed op de loop van het spel. De lol zit er dan ook meer in om medespelers (“uiteraard” degene die voor liggen) hard aan te pakken, dwz. zijn piraten hopeloos te laten verzuipen.
En er werd flink wat verzopen. Van de 6 boten hebben 3 de veilige eilanden niet bereikt. Dagmar had als eerste met een flinke groep het duurste eiland bereikt. Zij werd daarna dan ook zo tegengewerkt dat er van haar niets meer aankwam. Niek en Mark werkten af-toe-samen maar dat afspraken niet nagekomen hoeven te worden in dit spel bleek toen Niek al-dan-niet bewust, een van Marks piraten bewust in liet stappen in een boot die gedoemd was om te zinken…..Dagmar hield de hoogste score maar moest die uiteindelijk delen met Mark en Helene. Niek zat daar vlak achter en Raymond eindigde als laatste.
Het spel werd door de meesten goed gewaardeerd omdat er flink werd gelachen. Alleen Raymond waardeerde het spel laag omdat hij meer van tactische spellen houdt en aan een spel als dit minder plezier beleeft.

Uitslag:
1: Dagmar, Mark en Helene: 20, Niek 18, Raymond 12
Waardering: Dagmar en Mark 4, Niek en Helene 3,5, Raymond: 2

22 april 2003

Spelers: Dagmar, Niek, Peter Hein en René

Dagmar en Niek wilden graag Rette Sich Wer Kann spelen, dat ze onlangs gekocht hadden. Ze hadden het al eens eerder gespeeld, maar dat was met drie spelers, waarvoor dit spel eigenlijk niet geschikt is. Bij de uitleg aan Peter Hein en René werd de laatste duidelijk dat het hier om een echt rattenspel ging. De lang niet in actie geweest zijnde rat van de week wisselde dus regelmatig van eigenaar.
Bij aanvang plaatste Niek al direct zijn beide stuurlui in de gele boot, die koers zette in de richting van het beste eiland. Medepassagiers Peter Hein en René hadden het echter niet zo goed met hem voor, en gebruikten de eerste twee rondes (waarin ze beiden een keer startspeler waren) om de rode mannetjes van Niek te lozen. Dagmar en Niek probeerden iets tegenover deze coalitie neer te zetten, met wisselend succes. Toen echter René de overhand kreeg in deze sloep verliet Peter Hein als een echte rat het schip, zodat René er alleen voor stond. Dit was natuurlijk een garantie voor veel lekkage, dat pas weer beter werd toen andere spelers terugkeerden. Ondertussen was een ander schip aangeland op het woestijneiland, wat Niek veel punten opleverde. Helaas voor hem had hij verder weinig bemanningsleden meer in de schepen, die ook nog eens verzopen. Het leek er nu op dat Dagmar zou gaan winnen. Die ontkende dat met klem, en wees de anderen op het gevaar van Peter Hein. Dat hij geen echte bedreiging vormde, bleek wel toen hij het paarse schip aanwees als kandidaat voor een lek, terwijl hij de zwarte had willen kiezen om vervolgens een paarse matroos (van Dagmar) te verwijderen. Dit kostte hem de kop, want nu ging het schip waarin hij minder poppetjes had met de punten aan de haal, zodat het uiteindelijk toch René was die won. Iedereen vond het een leuk spel, dat waarschijnlijk nog beter is met de volle bezetting van zes spelers.

Uitslag: René 26, Dagmar 25, Peter Hein 19, Niek 8
Waardering: allen 4

terug naar boven