Alexander de Grote

Phalanx Games had lange tijd een spel over Alexander de Grote in de pijplijn. Oorspronkelijk scheen er sprake te zijn van een historische simulatie zoals Waterloo of North & South, maar uiteindelijk werd het een ‘gewoon’ bordspel dat duidelijk geschoeid is op de leest van meerderhedenspellen als El Grande en San Marco.

Lees verder