Feurio

In Feurio grijpt een grote bosbrand in rap tempo om zich heen. Dappere brandweerlieden proberen het vuur te beteugelen, maar het vuur grijpt zo snel om zich heen dat er zelfs brandweerlieden ingesloten raken en omkomen in de vlammen.

Lees verder