Feurio

Geplaatst door

1-4 spelers
30 minuten
Auteur: Heinrich Clumpler
Uitgever: Edition Erlkönig (2003)

Wat geef jij dit spel?
[Aantal: 0 Gemiddelde: 0]

Het spel …

In Feurio grijpt een grote bosbrand in rap tempo om zich heen. Dappere brandweerlieden proberen het vuur te beteugelen, maar het vuur grijpt zo snel om zich heen dat er zelfs brandweerlieden ingesloten raken en omkomen in de vlammen.

De spelers staan in Feurio aan het hoofd van de verschillende brandweerkorpsen. Je probeert in te schatten hoe de vlammenzee zich zal ontwikkelen en probeert je mannen daar in te zetten waar ze veilig hun werk kunnen doen.

In een spelersbeurt wordt telkens eerst een zeshoekige tegel opengedraaid en daar aangelegd waar het vuur het heetst is. Je kan zien waar het het heetst is aan de getallen (vuurkracht) op de tegels. Daar waar je de hoogste som aan omringend vuur hebt, is het het heetst en zal de brand zich dus uitbreiden. Daarna mag de brandweercommandant nog één of meer mannen naar een tegel sturen om te gaan blussen.

Het spel is afgelopen zodra alle tegels zijn neergelegd en er geen ruimte meer is voor extra brandweermannen. Op dat moment worden de punten vergeven waarmee bepaald wordt welk korps het dapperst heeft gevochten tegen het vuur. Per groep brandweerlieden (als op meerdere aansluitende tegels mannen van één korps staan vormen zij een groep) wordt de waarde bepaald door de som van de vuurkracht van deze tegels te nemen. Deze som deel je vervolgens door het kleinste aantal vrije zijkanten van een tegel waar dit corps op staat. Als een brandweerman helemaal ingesloten is geraakt door de vlammen (en dus helaas is overleden), moet je delen door nul en krijgt het team dus geen punten.

… en de waardering

Ondanks het toch wat gruwelijke thema is Feurio een leuk tussendoortje. Het speelt vlot weg en heeft meer diepgang dan je na de eerste keer spelen door hebt. Ik vind het thema knap bij het abstracte spelmechanisme passen. Gevoelsmatig klopt het wel dat het vuur zich uitbreidt waar het heetst is en dat de brandweermannen vanaf de randen blussen. Ik vind het ook leuk gevonden dat je meer punten krijgt op het moment dat je op onveiliger tegels (tegels met nog weinig vrije zijkanten) staat dan als je voor de veilige plaatsen kiest. Ik sta niet in vuur en vlam van dit spel, maar vind het absoluut een leuk tussendoortje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *