Spel aan de Maas: 25 februari 2003

Geplaatst door

Spelers: Anne, Bas, Dirk Jan, Hieke, Jaap, Leunis, Marlies, Monique, Pascal, Peter Hein, René, Shuk-ha, Sten, Walter, Wendy en Willemien

Gespeelde spellen:

Don
Medina
Villa Paletti
Elfenland
Clans
Pueblo
Boonanza
Villa Paletti

Omdat het deze week voorjaarsvakantie is, had Dirk Jan voorgesteld de spellenavond bij hem te houden, zodat zijn kinderen, die wat langer op mochten blijven, mee konden spelen. Anne wilde graag Elfenland spelen, terwijl Leunis een voorkeur voor Medina had. Ze hadden geluk en vonden enkele medespelers. Jaap leurde nog met Machiavelli, maar tot zijn teleurstelling waren daar niet genoeg spelers voor te porren. Toen bleek dat Wendy Villa Paletti had meegenomen, was zijn teleurstelling snel voorbij.

Don

Spelers: Hieke, Peter Hein, Shuk-ha en Willemien

De tafels rond Elfenland en Medina waren al bezet, dus zochten Hieke, Peter Hein en Willemien naar een kort spel in afwachting op meer spelers. De keuze viel op Don, dat Peter Hein meegenomen had. Dat dit interessante biedspelletje lastig onder de knie te krijgen is, liet Peter Hein zien door in het eerste spel een te hoog bod te doen op een set kaarten met de ongelukkige getallen 0, 1 en 9. Hierdoor kreeg hij in de rest van het spel geen inkomsten meer, en zijn overgebleven fiches waren niet voldoende om ook maar één keer nog een veiling te winnen. Hieke en Willemien deden het stukken beter, en schoven elkaar voortdurend fiches toe, waarmee weer veilingen gewonnen werden. Hieke had er iets beter voor gezorgd dat ze meer kaarten van dezelfde kleuren kreeg, en won het eerste potje.

Uitslag: Hieke 31, Willemien 25, Peter Hein 4

Na deze kennismaking wilde Hieke het nog eens proberen, en Peter Hein was wel in voor revanche. Shuk-ha, die later was binnengekomen en toeschouwer was geweest bij een chaotische ronde Villa Paletti, wilde graag een potje meedoen. Willemien legde het nog even uit en het tweede potje kon beginnen.
Peter Hein had van zijn fout geleerd, en bood aanvankelijk eerst op kaarten met middelhoge getallen. Omdat de eerste paar keren niemand een bod deed dat anderen fiches op zou leveren, groeide de pot gestaag. Uiteindelijk kon Shuk-ha voor een bescheiden bod van twee fiches een kaart aan haar voorraad toevoegen, maar dit leverde Willemien ineens alle fiches in de pot op. Hierdoor kon ze de veilingen in de volgende ronde domineren, en ver voor het einde leek het al duidelijk dat ze zou gaan winnen. Peter Hein probeerde hier nog een stokje voor te steken, maar in een biedstrijd om een paar erg goede kaarten moest hij deze aan Shuk-ha laten. Hieke was er deze keer niet helemaal meer bij, en kon haar goede prestatie van het eerste potje niet herhalen. Willemien won inderdaad met overmacht. Ze vond het een interessant biedspelletje, wat voor de rest ook gold.

Uitslag: Willemien 22, Peter Hein 13, Shuk-ha 10, Hieke 7
Waardering: Peter Hein 3½, Hieke, Shuk-ha en Willemien 3

Medina

Spelers: Bas, Leunis, Monique en Walter

Leunis had enkele andere spelers gevonden om Medina mee te spelen, al kenden de anderen het niet allemaal. Zelf ging Leunis duidelijk voor de fiches die met de grootste paleizen en de muren te verdienen zijn. Uiteindelijk had hij beide fiches met waarde 4 en nog eentje van 2. Zijn plan was gelukt, want hij had de meeste punten met de fiches. Bas?strategie was gebaseerd op het zolang mogelijk uitstellen van het claimen van een oranje paleis, in de hoop dat het groot zou worden. Maar uiteindelijk had hij als laatste een dak over, en was verplicht dit te plaatsen nog voor het paleis zijn maximum had bereikt. Monique verzekerde zich vooral van veel marktbezoekers, wat haar veel punten opleverde, maar net niet genoeg voor de winst. Walter kon nog niet echt grip op het spel krijgen en moest de anderen voor zich laten. Uiteindelijk boekte Bas een ruime winst.

Uitslag: Bas 39, Monique 35, Leunis 33, Walter 24
Waardering : Bas en Monique 4, Leunis 3, Walter 2½

Villa Paletti

Spelers : Jaap, Pascal, Sten en Wendy

Pascal, Sten en Wendy waren wat later gekomen en vonden Jaap met de ziel onder de arm: niemand wilde Machiavelli met hem spelen! Gelukkig voor hem had Wendy Villa Paletti mee, wat hem wel wat leek. Pascal en Sten waren ook wel benieuwd naar dit instabiele bouwspel. Echt hoog werd de villa nooit, want vooral Jaap had er groot genoegen in het bouwsel met en donderend geraas in te laten storten, dat tot enkele tafels verder te horen was. In de winst was hij minder geïnteresseerd. Winnen of niet, iedereen vond het wel een aardig familiespel.

Elfenland

Spelers: Anne, Dirk Jan, Marlies en René

-geen verslag-

Clans

Spelers: Hieke, Peter Hein, Shuk-ha en Willemien

Op zoek naar een ?echt spel? na het korte Don viel de keuze op Clans, dat Wendy had meegenomen. Clans is een nieuw spel in de reeks kleine dozen van Winning Moves, dat eerder al Cartagena en Trans America voortbracht. In dit spel is het de bedoeling hutjes in verschillende kleuren samen te voegen tot dorpjes om zo punten te scoren. Niemand weet met welke kleur de anderen spelen, dus er zit ook nog een zekere bluffactor in.
In het begin werd er voorzichtig met hutjes geschoven; na een tijdje kreeg iedereen de strategie wat onder de knie en werden dorpjes op serieuze wijze gemaakt of juist onmogelijk gemaakt. Vooral Shuk-ha maakte veel dorpjes, maar ze had de pech dat in het begin van het spel veel van haar hutjes in dezelfde dorpjes waren terechtgekomen, wat haar flink veel punten kostte. Ze haalde de schade nog wat in, maar niet genoeg om de rest bij te blijven. Ook Peter Hein moest na een tijdje lossen, en de strijd ging uiteindelijk tussen de kleuren zwart en rood. Aan het einde bleef zwart net een puntje voor op rood, en bleek het Hieke te zijn die won. Alle spelers vonden het een erg interessant spel.

Uitslag: Hieke 50, Willemien 49, Peter Hein 45, Shuk-ha 32
Waardering: Hieke, Peter Hein en Willemien 4, Shuk-ha 3½

Pueblo

Spelers: Bas, Monique en Walter

Na Medina was het bedtijd voor Leunis, maar de rest had wel zin in nog een spelletje. Op voorstel van Bas viel de keuze op Pueblo, dat hij vervolgens ook uit kon gaan leggen. Blijkbaar had hij de nadere spelers nadrukkelijk gewaarschuwd tegen de hoogte in bouwen, want dit gebeurde niet. De eerste twee niveaus werden volledig dichtgebouwd, terwijl niemand ook maar een blokje op het derde niveau had gemaakt. Een grote verrassing voor Bas, die dit nog niet eerder had meegemaakt. Zelf had hij zijn blokken veilig in het midden gebouwd, zodat ze snel omringd werden door andere stukken en zijn strafpuntentotaal beperkt bleef. Vooral Monique bouwde in het begin te veel aan de rand, want ze had nog niet helemaal door dat die plekken later niet meer ingebouwd kunnen worden. Zij en Walter verwachten het de volgende keer beter te doen. Ondanks hun verlies waren ze erg te spreken over het spel.

Uitslag: Bas 13, Walter 46, Monique 48
Waardering: allen 4

Boonanza

Spelers : Jaap, Pascal, Sten en Wendy

Na de chaotische spelletjes Villa Paletti was het tijd voor een wat serieuzer spel: Boonanza. Ook hier ging Jaap creatief met de regels om, want Wendy moest hem een paar keer corrigeren toen hij ?vergat? dat je je kaarten niet mag sorteren. Winnen was nu wat belangrijker voor hem, en dat deed hij.

Villa Paletti

Spelers: Pascal, Peter Hein, Wendy en Willemien

Na Clans hield Hieke het voor gezien, terwijl de anderen nog wel trek hadden in een afsluitertje. Aan de andere tafel was Boonanza afgelopen, en was voor Jaap de dag ten einde. Sten ging ook naar huis, Pascal en Wendy zochten geestverwanten voor nog een spel. Met Peter Hein en Willemien besloten ze nog een paar rondjes Villa Paletti te spelen. Shuk-ha had niet zoveel vertrouwen in haar balanceerkunsten en keek liever toe. Ze was niet de enige, want toen Elfenland en Pueblo afgelopen waren, kwamen ook die spelers kijken naar de indrukwekkende bouwwerken die hier uit de grond gestampt werden. Zijn de meeste spellen vooral leuk om zelf te doen, bij Villa Paletti valt ook nog wat te beleven door er alleen naar te kijken.
Het eerste spelletje was een herhaling van de eerste potjes van de avond: er was nauwelijks begonnen met het derde niveau, of het geheel stortte alweer in. De schuldige heette Pascal, en de toevallige winnaar Peter Hein. Het derde potje was spannender, en de Villa bleef erg lang intact. Zelfs zo lang, dat Pascal en Willemien voortijdig gedwongen waren te passen: hun pilaren stonden alleen nog op onmogelijke plekken, en geen van beide wilde de villa in laten storten. Peter Hein en Wendy probeerden elkaar de loef af te steken onder een groeiend toeschouwersaantal. Zelfs toen het laatste niveau was gelegd, speelden ze het nog klaar de boel bij elkaar te houden, en begon Wendy met het plaatsen van een van haar pilaren op eentje van Peter Hein. Toen Peter Hein haar voorbeeld wilde volgen, trad de instabiliteit al in toe hij zijn pilaar had weggenomen en vielen de pilaren alle kanten op. Deze keer was Wendy de überbouwmeester geweest.
Op Willemien na vonden alle spelers het een alleraardigst spel. Haar bezwaar dat je je eigen winst te weinig in handen hebt, waar de rest niet zo over viel.

Waardering: Peter Hein en Wendy 3½, Pascal 3, Willemien 2