Spel aan de Maas: 14 september 2004

Geplaatst door

Spelers: Bas, Dagmar, Dirk Jan, Frank, Hieke, Judith, Niek en Wendy

Gespeelde spellen:

Versunkene Stadt
Händler von Genua
La Strada
Adam & Eva

Deze week was het voor het eerst sinds de geboorte van Jurre bij Wendy. De kleinste spellengek hield zich de hele avond goed en er was dus genoeg tijd om een aantal spellen te spelen.

Versunkene Stadt

Spelers: Bas, Dagmar, Niek en Wendy

Vers voor Wendy uit Duitsland meegenomen door Dagmar en Niek werd dit spel al voor de officiële presentatie in Essen gespeeld in Rotterdam. Het spel bestaat uit aantrekkelijke kubussen die steden voor stellen. Deze blokken kunnen op het bord geplaatst worden door de spelers. Met je pion moet je zoveel mogelijk steden bezoeken om daar de bijbehorende schatten weg te halen. Maar het spel heet niet voor niets natuurlijk de verzonken stad. Neptunus waart rond. Na iedere beurt mag er gegooid worden voor het aantal stappen dat deze figuur op het bord mag verplaatsen. Overal waar Neptunus geweest is zakt de stad en de wegen weer weg in het water. Staat je pion op zo?n tegel dan moet die terug geplaatst worden in zijn begindorp. Maar je krijgt wel compensatie, namelijk een fiche dat je eenmalig extra stappen oplevert.
Dagmar en Niek hadden een extra moeilijke start doordat niet duidelijk was wie welke kleur had gekozen. Er werd dan ook soms met de verkeerde pion gelopen. Dagmar nam ?ladies night? wel erg serieus door twee keer te verzuimen Neptunus achter Wendy aan te jagen! Bij het gooien van de dobbelsteen bleek achteraf dat deze haar toch niet had kunnen pakken, maar evengoed werd de geste door Wendy gewaardeerd… Het spel ging redelijk gelijk op. Bas werd in het begin gesnapt door Neptunus maar kon met behulp van een fiche zijn schade later weer in halen. Het spel eindigde doordat de wegfiches op waren. Dagmar eindigde met een rugzak vol schatten één stap voor haar dorp. Omdat de wegfiches op waren kwam ze niet meer aan de beurt. Ook Niek kwam één stap tekort. Bas en Wendy hadden evenveel schatten naar hun dorp gehaald en de tiebreaker moest dus de beslissing brengen. Omdat Bas dorpen met in totaal een hogere waarde had bezocht won hij het spel.

Uitslag: Bas 9 (55 schatpunten), Wendy 9 (45), Dagmar 5 (46), Niek 5 (36)
Waardering: Dagmar 3½, Bas, Niek en Wendy 3

Die Händler von Genua

Spelers: Dirk Jan, Frank, Hieke en Judith

De verschillende spelers waren of geheel onbekend met het spel of hadden het al een tijd niet meer gespeeld. We lazen de spelregels dus opnieuw. Het doel van het spel is het verzamelen van zoveel mogelijk geld door het verhandelen van grondstoffen. De grondstoffen konden worden verkregen bij verschillende locaties in Genua. Hier kunnen ook de opdrachtkaartjes worden gehaald, waarmee de grondstoffen worden verhandeld. Naast de grondstoffen en de opdrachtkaarten zijn nog privilegekaarten te verkrijgen die pas aan het einde van het spel geld opleveren. De waarde van de privilegekaarten stijgt als iemand meer kaarten van één soort heeft. Ook zijn er boodschappenkaartjes, die de speler punten geven als er een bepaalde route is gelopen. Tot slot zijn er een aantal hulpkaarten, waarmee je bijvoorbeeld een willekeurige grondstof kunt krijgen, of de startspeler op een willekeurige plaats kunt zetten. Bij het lezen van de Duitse spelregels begrepen we enkele regels niet helemaal goed. Dat een 1:1 kaartje zowel het ruilen van een kaartje voor een ander kaartje als het ruilen van een kaartje voor grondstoffen en vice versa betekende kregen we aan het einde van het spel van Wendy te horen. De plaatsen in Genua kunnen worden bereikt door de dobbelstenen te laten bepalen op welke plaats de startspeler komt te staan, en deze vervolgens maximaal vijf stappen te laten zetten. De spelers bieden geld in ruil voor het bewandelen van een bepaalde route waar de spelers hun opdracht kunnen uitvoeren. 
Dirk Jan en Judith hadden allebei vrij snel na het begin van het spel een plaats in eigendom. Dit betekent dat iedere keer dat iemand op deze plaats een opdracht uitvoert of grondstoffen of kaartjes haalt, zij geld van de bank kregen. Dirk Jan had de kathedraal, waar de eigendomsfiches te krijgen waren. Deze plaats was zeer populair en het leverde hem dus ook het nodige geld op. Dirk Jan zette vooral in op het verzamelen van privileges. Aan het einde van het spel had hij ze, op drie na, allemaal. Dit leverde hem dan ook de eerste plaats op met 830 punten. Hieke had zorgvuldig de drie resterende privileges bewaard, zodat Dirk Jan niet de maximale waarde uit zijn privileges zou krijgen. Ook had Hieke het veld in eigendom waarmee kaartjes werden verstrekt om zelf de startplek te kiezen. Zij belande met 585 punten op de derde plaats. Judith had de Haven in eigendom, waarmee kaartjes voor grondstof naar keuze konden worden verkregen. Verder wist ze tegen het einde van het spel nog een aantal kleine opdrachten te vervullen. Frank aasde een tijd lang op het bereiken van Villa Zasteri, omdat hij hier een grote opdracht kon vervullen. Helaas duurde het vrij lang voordat hij eindelijk de kans kreeg dit te doen. In de tweede helft van het spel had hij veel grondstoffen en vervulde hij nog een aantal grote opdrachten. Het bieden ging om relatief lage bedragen, volgens de ervaren kijkers. De waardering varieert tussen 3,5 en 4,5.

Uitslag: Dirk Jan 830, Judith 685, Hieke 585, Frank 500
Waardering: Dirk Jan 4½, Hieke en Judith 4, Frank 3½

La Strada

Spelers: Bas, Dagmar, Niek en Wendy

Er was nog een nieuw spel uit Duitsland meegenomen. Jurre hield zich nog rustig dus was er geen belemmering om aan een nieuw spel te beginnen. In La Strada moet je zoveel mogelijk steden via jou route aan elkaar verbinden. Je begint allemaal met één startdorp en van daaruit moet je proberen zo veel mogelijk steden te bereiken en anderen af te sluiten. Want hoe meer spelers bij een stad staan, hoe minder punten die stad op levert. 
Met vier spelers was het behoorlijk druk op het bord. Dagmar probeerde een stuk bord af te sluiten maar er waren te veel mazen in het net. Via de steden kan je bijna altijd nog wel een (duurdere dat wel) doorweg vinden. Aan het eind was geen enkele stad maar van één speler. Voor dit potje ging de regel wie begint wint zeker op. In de waardering was men eensgezind.

Uitslag: Wendy 9, Dagmar 7, Niek 6, Bas 5
Waardering: allen 3½

Adam & Eva

Spelers: Bas en Wendy

Dagmar en Niek gingen naar huis. Die Händler von Genua was nog steeds in volle gang dus gingen Bas en Wendy eens in de tweepersoonsspellenkast kijken en kwamen terug met Adam en Eva, één van de tweepersoonsspellen uit de Ravensburgerserie.
Het paradijs met bomen, de appel en de slang zijn allemaal vertegenwoordigd in dit spel. Adam en Eva zitten tegenover elkaar en proberen zelfs zo veel mogelijk dure appels  te verzamelen! Ja ook Adam doet deze keer mee. Iedere speler krijgt een aantal kaarten met een kleur en een waarde. Je kiest een kaart en legt deze in het midden. De andere speler mag kiezen of de kaart aan zijn kant bij de zelfde kleur boom wordt gelegd of dat de gulle gever de kaart zelf mag houden. Als bij één speler zes kaarten liggen gaan alle andere kaarten automatisch naar de andere speler. Per boom wordt gekeken wie de meeste invloed heeft. Die speler krijgt de waardevolste appel. De ander de mindere oogst. Als een speler alleen bij een boom ligt krijgt hij beide appels. De slang kan nog roet in het eten gooien door één kaart weg te gooien. Wendy ging vooral voor de dure appels en Bas probeerde bonuspunten te scoren door vier dezelfde appels te verzamelen. Beiden slaagden hierin, maar het leverde Bas in totaal meer punten op.
Zelfs na drie spellen waren de anderen nog steeds bezig met Die Händler von Genua. Bas en Wendy vonden het wel mooi geweest en keken en discussieerden mee met de eindworsteling van Händler.

Uitslag: Bas 63 + 20 bonus = 83, Wendy 70 + 5 bonus = 75
Waardering: beiden 3