Spel aan de Maas: 21 september 2004

Geplaatst door

Spelers: Anneke, Bas, Dirk Jan, Dagmar, Frank, Hans, Jacqueline, Niek, Pascal, Wendy en Willemien

Gespeelde spellen:

Fürsten von Florenz
De Ontembare Stad
Versunkene Stadt

Fürsten von Florenz

Spelers: Anneke, Bas, Dagmar, Jacqueline en Niek

Bas zag Die Fürsten von Florenz staan en beweerde tegen Jacqueline en Anneke dat het een heel goed spel is. Zij lieten zich overhalen om het te spelen. Toen Niek en Dagmar dat zagen wilden zo ook graag meedoen, zij hadden dit exemplaar net gekocht. Tot Bas zijn verbazing kenden ze het nog niet, of ten minste niet meer.
Tijdens het spel merkte Jacqueline op dat ze gehoopt had om 10 uur weg te kunnen, waarop Bas bekende dat als hij iets aanprijst het nooit een snel spelletje is. Hetgeen trouwens niet waar is, want hij houdt ook van sneldenkspelletjes zoals Set en Rasende Roboter.
Bij de uitleg had Bas benadrukt dat met vijf spelers personenkaarten schaars zijn en je geen gelegenheid moet laten passeren er eentje te kopen. Niek lootte Anneke als startspeler, waardoor Bas de tweede ronde als eerste was en de laatste personenkaart kon kopen. Dat leverde veel geweeklaag op bij de anderen, die hier zijn latere overwinning aan toeschreven.
Ondanks dat liet men Bas toch prompt voor niet al te veel geld een Abwerbekarte kopen, en Niek bemachtigde hier twee stuks van. Zij konden daardoor zes werken spelen, waar de anderen er maar vier hadden. Het effect is duidelijk in de eindscore.

Uitslag: Bas 72, Niek 60, Dagmar 49, Jacqueline 47, Anneke 43
Waardering: Bas 4½, Dagmar en Niek 4, Anneke en Jacqueline 3½

De Ontembare Stad

Spelers: Frank, Hans en Pascal

Pascal en Frank maakten voor het eerst kennis met De Ontembare Stad en startten als grootmeesters op drie gebieden in de stad. Al sn el wist Pascal een aantal waardevolle gebouwen te realiseren en keken Frank en Hans tegen een achterstand aan.
Pas toen Pascal een duur Beursgebouw van Hans afpakte werden Frank en Hans actief in het bestrijden van de alsmaar toenemende invloed van de blauwe ridderorde. Eerst brandde Frank het Beursgebouw af en iets later volgde een vernietiging van het bijzonder mooie Raadhuis. Een forse progressieve b el astingheffing leidde tot protesten bij Pascal, die zijn bescherming van het Raadhuis miste om zich te beschermen tegen het verlies van een groot aantal bouwstenen. Pas later realiseerde hij zich dat hij behoorlijk ingesloten raakte, doordat hij zich sterk had geconcentreerd op de bouw van dure gebouwen en minder aandacht had voor het uitbreiden van zijn gebied.
Hans wist een voorsprong te nemen door een tweetal b el angrijke grootmachten te verwerven: Burgerij en Nijverheid. Doordat met name deze categorieën gebouwen ve el inkomsten kregen, profiteerde hij sterk met zijn opbrengstbonus van de door hem verworven grootmachten. Frank kwam sterk terug vanuit een moeilijke positie, die veroorzaakt was doordat hij in de beginfase r el atief ve el midd el en in dure gebieden had gestoken. Hans verloor in de tussentijd een aantal bouwstenen aan de bankier en moest twee gebouwkaarten afleggen. Net op het moment dat Frank sterk vooruit ging en Pascal passeerde, wist Hans de winst naar zich toe te trekken. Door in één beurt de markante kathedraal te bouwen, een vestingtoren uit dez el fde categorie en daarmee de grootmacht in de categorie Stadsgebouwen te verwerven, scoorde hij in totaal 8 punten. Hans behaalde hierdoor precies de in de strategische versie benodigde 35 punten en werd gekroond tot Koning van De Ontembare Stad.
Het sp el was enerverend, bijzonder hoe sterk Frank nog terug kon komen van een schijnbaar kansloze positie. De Grootmachten vormden de sleut el bij het bepalen van de overwinnaar in de strategische variant van het sp el , dat de sp el ers twee uur bijzonder geboeid had gehouden.

Uitslag: Hans 35, Frank 27, Pascal 24
Waardering: Frank en Pascal 4, Hans onthoudt zich van een oordeel