Spel aan de Maas: 8 januari 2002

Geplaatst door

Spelers: Dirk Jan, Ferdy, Jasper, Judith, Peter Hein, René, Sten, Wendy, Willemien, Xander

Gespeelde spellen:

Lord of the Rings
Händler von Genua
Tadsch Mahal

De eerste sessie van het nieuwe jaar vond plaats bij Wendy. Op voorhand leken er maar weinig spelers te komen, maar uiteindelijk was de tafel met tien personen goed vol, waaronder nieuwelingen Ferdy en René.

Lord of the Rings

Spelers: Ferdy, René, Xander

De heren waren wel benieuwd naar dit kaartspel naar de film, en na een korte uitleg van Wendy konden ze beginnen. Met drie spelers werd er een minder grote aanslag op het tafeloppervlak gedaan, en het spel was voorbij voor de spelers er erg in hadden. Dit vond men jammer, en het spel werd beoordeeld als weinig tactisch en erg kort, wat zijn weerslag vindt in de waarderingen.

Uitslag: Ferdy 26, Xander 25, René 20
Waardering: Ferdy en René 3, Xander 2

Händler von Genua

Spelers: Dirk Jan, Jasper, Judith, Peter Hein en Wendy

Wendy en Peter Hein wilden deze nieuwe favoriet graag weer eens spelen, en Dirk Jan en Jasper waren graag van de partij. Judith kwam net iets later binnen, maar was op tijd om nog mee te doen. Na een uitleg van de vele kleine regeltjes begon Wendy als startspeler. Met vijf spelers werd er vaak flink opgeboden voor sommige acties, en kregen zelden alle spelers een actie. Vooral de katheraal was in het begin populair, wat Wendy, Dirk Jan en Peter Hein een aantal gebouwen opleverde. Dirk Jan concentreerde zich vanaf het begin flink op de privileges en later ook boodschappen, en liet de opdrachten voor wat ze waren. Peter Hein kreeg weinig acties, en bleef zodoende lange tijd verstoken van actiefiches of waren, maar het bespaarde hem ook aardig wat geld. Judith vervulde al in de eerste beurt een kleine opdracht, en ook Wendy en Jasper verkregen de nodige waren. Wendy verzamelde veel extra opdrachten. Jasper kocht een enorme hoeveelheid actiefiches en waren in, maar miste de opdrachten om ze in dukaten om te zetten; hoewel een paar vruchtbare opdrachten aan het eind hem nog een behoorlijke som geld opleverden. Dirk Jan bleef maar privileges verzamelen, zodat Peter Hein zich genoodzaakt zag ook hier en daar een paar te kopen. Dirk Jan had er echter tien van de veertien, zodat iedereen verwachtte dat hij flink zou winnen. Maar uiteindelijk bleken de vier ontbrekende privileges cruciale schakels, zodat hij met verspreide groepjes bleef zitten, en als vierde eindigde. Het spel werd erg goed ontvangen, en werd zelfs het hoogst gewaardeerde spel tot nu toe.

Uitslag: Wendy 700, Peter Hein 630, Jasper 605, Dirk Jan 575, Judith 570
Waardering: Peter Hein en Wendy 5, Jasper 4½, Dirk Jan 4, Judith 3

Tadsch Mahal

Spelers: Ferdy, René, Sten, Xander, Willemien

Ferdy, René en Xander waren na Lord of the Rings wel aan iets stevigers toe. Wendy raadde ze Tadsch Mahal aan, wederom een spel van Reiner Knizia. Willemien, die ook net binnen was gekomen, had het al eens gespeeld en nam de uitleg op zich. Sten kwam nog net op tijd om aan te schuiven. Dit spel werd unaniem goed gewaardeerd. Het werd als zeer positief ervaren dat je verschillende tactieken kunt toepassen, en dat een achterstand in het begin heel goed ingehaald kan worden, zoals Xander en Willemien aantoonden. Wel leek het iedereen leuker met vier of vijf spelers dan met drie.

Uitslag: Willemien 39, Ferdy en René 32, Sten en Xander 30
Waardering: allen 4