Spel aan de Maas: 16 juli 2002

Geplaatst door

Spelers: Det, Dirk Jan, Helen, Hieke, Peter Hein, René en Wendy

Gespeelde spellen:

Carcassonne
Puerto Rico
Elfenland

Deze mooie zomeravond werd er gespeeld bij René; voor de verandering eens niet in Rotterdam, maar in het naburige Berkel en Rodenrijs. Ondanks de afstand tot het dorp aan de Maas en de vakantieperiode kwamen toch zeven spelliefhebbers opdagen. Het eerste spelletje Carcassonne werd nog buiten op het terras gespeeld. Daarna werd het frisser en werd binnen verder gespeeld.

Carcassonne

Spelers: Det, Dirk Jan, Helen, Peter Hein en René

In afwachting van de komst van Hieke en Wendy werd alvast begonnen met een kort spelletje Carcassonne. Zonder uitbreiding en met vijf spelers geeft dat weinig fiches per speler, zodat het hopen is op het trekken van de goede kaartjes. Det en Helen bleken sterren in het trekken van wegen; Helen had aan het einde dan ook maar liefst vijf struikrovers in het spel. Terwijl de rest aardig wat kleinere steden bouwde, legde Dirk Jan zich toe op één grote stad in de hoek van het ?bord?. Hij zorgde er telkens voor dat niemand binnen kon dringen, maar het werd hierdoor wel moeilijk de stad te voltooien. Tot zijn grote verrassing bleek de laatste tegel die hij trok precies degene die hij nodig had om zijn stad te voltooien, en daarmee alleen 26 punten te scoren. In combinatie met zijn slim ingezette boeren leverde hem dat een monsteroverwinning op. Voor de rest was het vechten om de kruimels.
Iedereen vond het een leuk spel. Helen gaf wel aan dat ze het leuker vindt met de uitbreiding erbij, wat door de rest met instemming werd begroet.

Uitslag: Dirk Jan 81, René 51, Peter Hein 45, Helen 35, Det 30
Waardering: Det, Dirk Jan, Helen en René 4, Peter Hein 3

Puerto Rico

Spelers: Det, Peter Hein, René en Wendy

Det had uiteraard een grote tas vol spellen meegenomen, waar onder andere Puerto Rico in zat. Peter Hein wilde dat erg graag weer eens spelen, en ook René en Wendy waren er als de kippen bij. Allen hadden het al eens eerder gespeeld, dus de regels hoefden nog maar even kort doorgenomen te worden om het geheugen op te frissen.
Det koos direct de strategie van veel inkomsten, en stelde het verschepen van goederen wat uit. Dit leverde haar erg veel dubloenen op, waar de rest een groot tekort aan had. Daar stond tegenover dat ze niet over steengroeven beschikte, waardoor ze het geld hard nodig had in de bouwmeesterfase. Peter Hein, René en Wendy verdeelden de beschikbare hospizen en hacienda?s onder elkaar, en richtten zich meer op de productie. Peter Hein had van beide een exemplaar, zodat zijn eiland zich razendsnel vulde met bemande plantages, die overigens niet allemaal even prodcutief waren. René had een ernstig gebrek aan mankrachten, en koos meermalen voor de burgermeester. Doordat hij aardig wat productiegebouwen had gemaakt, werd het schip telkens met erg veel kolonisten bijgevuld. Wendy kwam telkens geld te kort, en had haar steengroeven hard nodig om gebouwen te kunnen maken. Dit gold ook voor Peter Hein, maar zijn geldzorgen waren voorbij toen hij eenmaal koffie begon te produceren en verkopen.
Iedereen begon nu redelijk goed te lopen. René en Wendy verdienden dankzij hun havens erg veel punten in de kapiteinsfase, terwijl Det en Peter Hein met hun vette inkomsten uit tabak, koffie en de manufacturen veel kostbare gebouwen konden kopen. René maakte in de voorlaatste ronde een foutje door voor de opzichter te kiezen terwijl de schepen redelijk vol waren. Hij zat vervolgens achteraan in de kapiteinsfase van Peter Hein, zodat hij al zijn goederen weer moest dumpen. In de volgende ronde beëindigde hij het spel dan ook maar door de burgemeester te kiezen en de kolonisten op te maken. Hierdoor was Peter Hein niet meer in staat een groot gebouw in de daaropvolgende bouwmeesterfase te bemannen, wat hem zeven bonuspunten kostte. Hij bleek ze echter niet nodig te hebben, want hij koos zelf eerst de kapitein, en scoorde daarmee als enige punten. Det had geen andere keuze dan de bouwmeester te kiezen. Wendy had de pech dat ze de laatste ronde als laatste een karakter mocht kiezen, wat haar punten kostte. Ze koos nog de goudzoeker voor de eventuele tiebreaker, maar kwam ook daar net tekort. De waardering voor het spel was unaniem hoog.

Uitslag: Peter Hein 47, Det 45 (5 dubloenen en goederen), Wendy 45 (4), René 36
Waardering: Det, Peter Hein en René 5, Wendy 4

Elfenland

Spelers: Dirk Jan, Helen en Hieke

Na lekker uitgewaaid te zijn in de tuin bij het potje Carcassonne, werd de rest van de avond binnen verder gespeeld. Na een wat moeizame selectie viel de keus voor de overgeblevenen die niet aan Puerto Rico mee konden/wilden doen op Elfenland. Dirk Jan had dat al meerdere keren thuis met zijn kinderen gespeeld en kon de regels wel uitleggen. Helen en Hieke kenden eigenlijk alleen Elfenkoning, het kaartspel uit de Elfenreeks. Omdat Dirk Jan de laatste keer Elfengoud had gespeeld, moest Hieke er de regels op naslaan om te zien hoeveel
reiskaarten en vervoersfiches een ieder kreeg. Dirk Jan gaf nog de waarschuwing dat het kiezen van een mooie ‘veeg’route noodzakelijk was voor een goede eindscore.
Hieke en Dirk Jan gingen de eerste beurt gezamenlijk op weg, terwijl Helen alleen in een andere richting vertrok. Achteraf gezien dacht ze dat ze die eerste beurt meer had moeten lopen. Ook Hieke en Dirk Jan scoorden niet erg veel punten. Dirk Jan maakte dat in zijn tweede beurt goed door maar liefst zeven steden te bezoeken en zijn bijbehorende groene souvenirs op te halen. Hij deed dit door handig gebruik te maken van een vijftal vlotkaarten. Hieke wilde dezelfde route over land afleggen, maar werd daarbij gehinderd door een boomstam die Dirk Jan daar had laten vallen. Ook Helen had nog niet helemaal door wat echt ver lopen nu was. Na de tweede ronde stond Dirk Jan dan ook op een comfortabele voorsprong. Helaas voor hem was hij wel in het midden van de woestijn beland en hadden de dames hun les voor ronde drie goed geleerd. Helen wist nu in één ronde acht pionnen te verzamelen. Ook Hieke inde er zes, terwijl Dirk Jan zich met een tweede bezoek aan een tweetal eerder bezochte toeristenattracties met slechts vier blokjes tevreden moest stellen. Daarbij werd hij ook nog ‘geholpen’ door een boomstam van Hieke.
Het was in de laatste ronde duidelijk dat Dirk Jan toch een efficiënter patroon over het bord had weten te lopen. ook de boomstam van Helen mocht dat niet verhinderen. Hij werd dan ook winnaar met 19 punten. Helen werd tweede met achttien (en twee reiskaarten in hand) terwijl Hieke laatste werd met een gelijke score, maar dan zonder reiskaarten.
Een ieder vond het een eenvoudig spel qua regels, maar optimaal spel was minder gemakkelijk. Tot het einde had ieder een goede kans op de overwinning. Hieke zou een volgende keer beter op de rivier routes letten, want dat had haar toch wel een andere reisroute (en de overwinning?!?) in beurt twee kunnen opleveren. Een volgende keer wordt er met de reiskaarten gespeeld, zodat het kiezen van de route nog wat lastiger wordt.

Uitslag: Dirk Jan 19, Helen 18 (2 kaarten), Hieke 18 (0)
Waardering: Dirk Jan en Hieke 4, Helen 3½