Spel aan de Maas: 7 januari 2003

Geplaatst door

Spelers: Bas, Dirk Jan, Geoffrey, Hieke, Mark, Monique, Okke, Peter Hein, Wendy en Willemien

Gespeelde spellen:

In de Ban van de Ring
Tyros
Bus
Lord of the Rings: The Two Towers
Carcassonne: Jagers & Verzamelaars
Oh Hell

In alweer de tweede sessie van het nieuwe jaar werden er drie nieuwe spelers begroet: Geoffrey, Mark en Monique. Geoffrey en Mark schoven aan bij In de Ban van de Ring, Monique had meer zin in Tyros. Tenslotte was er ook nog een groepje spelers dat met Bus begon.

In de Ban van de Ring

Spelers: Geoffrey, Mark, Peter Hein en Wendy

Peter Hein had de nieuwe uitbreiding Sauron al een tijdje in de kast liggen, en vond het wel eens tijd worden die te spelen. Alle spelers hadden het basisspel al eens gespeeld, dus hoefden gelukkig alleen de regels van Sauron doorgenomen te worden. Het lot wees Geoffrey aan als Ultieme Slechterik, tot de teleurstelling van Wendy, die het wel zag zitten in de huid (oog?) van Sauron te kruipen.
Met deze uitbreiding krijgt het Reisgenootschap het een stuk moeilijker in de vorm van meer slechte tegels, de Zwarte Ruiter die de Ring persoonlijk komt halen, en een actieve rol van Sauron in plaats van willekeurige dobbelsteenworpen. Om het leven wat makkelijker te maken, staan daar extra kaarten en eigenschappen tegenover. Dat het slechte nieuws overheersend was, bleek al in Moria. Aan het eind van het scenario (dat veroorzaakt werd doordat de laatste gebeurtenis had plaatsgevonden) was Sauron, die door Peter Hein overmoedig op 12 was gezet, al tot vakje 7 gevorderd, op slechts twee vakjes van de voorste hobbit. In Helm?s Deep ging het wat minder hard, maar wederom slaagde het Gezelschap er niet in het hoofdavonturenspoor af te maken. Bij aanvang van Shelob?s Lair zag het er dan ook slecht uit voor Midden-Aarde, en het duurde niet lang voor de eerste hobbit het loodje legde. Frodo, gespeeld door Mark, was het slachtoffer. Sam (Wendy) en Pepijn (Peter Hein) kozen ervoor samen klappen op te vangen, om te voorkomen dat ook de volgende hobbit, in dit geval Pepijn, gecorrumpeerd zou worden. Hierdoor kwamen ze allebei dichter bij Sauron te staan, en toen het Oog tot twee keer met de dobbelsteen geactiveerd werd bleek ook deze poging voor niks. Sauron kreeg Sam en Pepijn tegelijk te pakken, en een zwarte sluier ontvouwde zich boven Midden-Aarde. De tocht was op vakje 47 geëindigd.
Iedereen vond het een leuke uitbreiding op het spel, die het wel een stuk moeilijker maakt om Sauron te verslaan. Alsof we dat nodig hadden?.

Waardering: allen 4

Tyros

Spelers: Hieke, Monique en Okke

Okke, Monique en Hieke schoven aan voor een spelletje Tyros. Alleen Hieke had het spel al eerder gespeeld, dus aan haar de taak om de regels nog even door te nemen en uit te leggen. Al snel waren de kaarten geschud en de eerste schepen voeren weg. Hieke verliet Tyros om naar de andere kant van het spelbord door te stomen. Monique en Okke bleven nog even dichter bij huis. Okke was eerst nog bang dat zijn handkaarten zijn actiemogelijkheden teveel zouden beperken. Maar al doende kwam hij erachter dat je door ruilen met de bank en medespelers, toch redelijk de kaarten kan verkrijgen die je denkt nodig te hebben. Monique slaagde er desondanks een aantal keer niet in genoeg dezelfde kaarten te verkrijgen om een stad te bouwen en investeerde daarom in het bouwen van schepen in de paar steden die ze bezat. Hieke had als eerste in elk rijk een stad gevestigd en wist in de twee grootste rijken de meeste steden te realiseren, zodat zij het spel glansrijk won. De scores van Monique en Okke ontliepen elkaar niet veel. Beiden gaven echter aan nu pas goed te begrijpen hoe de puntentelling in elkaar steekt. Met deze kennis verwachten zij zich  hier de volgende keerbeter op te kunnen voorbereiden.

Uitslag: Hieke 100, Okke 75, Monique 73
Waardering: Hieke 4, Monique en Okke 3½

Bus

Spelers: Bas, Dirk Jan en Willemien

Met tien spelers aanwezig zonder uitgesproken voorkeur voor een bepaald spel was het een geharrewar om te bepalen wie wat ging spelen. Bas stelde onder andere Bus voor, een spel dat niet iedereen kende. Alternatieven waren Tyros, In de Ban van Ring + en La Città. Uiteindelijk bleven Bas, Dirk Jan en Willemien over. Willemien maakte het niet veel uit wat er gespeeld werd, Dirk Jan kende Bus wel, maar La Città niet en Bas wilde Bus, één van zijn favorieten, graag spelen.
Bij Bus is het de bedoeling om met bussen zoveel mogelijk mensen van hun huis, naar hun werk, vandaar naar de kroeg (of kwam de kroeg voor het werk?!) en vervolgens weer naar huis te vervoeren. Om dit te kunnen doen moeten busroutes worden aangelegd, bussen aangeschaft en ook de gebouwen moeten in de stad geplaatst worden. Ook het werven van nieuwe passagiers op de stations maakt deel uit van het spel. Het komt er op aan om alle activiteiten in de juiste volgorde en op het juiste moment uit te voeren. Het mis/gebuik maken van door anderen geplaatste gebouwen en passagiers, is een complicerende factor.
Met z?n drieën zijn er meestal veel bussen te verdelen, aan het einde van dit spel had iedereen er zelfs vier. Deze keer waren gebouwen en passagiers niet populair. Ondanks het grote aantal bussen waren de passagiers niet op en zelfs de C-locaties voor de gebouwen waren niet allemaal bezet. Wel werd er drie keer een actieblokje geïnvesteerd in het stilzetten van de klok, om hiermee vooral het scoren van de tegenstanders te voorkomen. Bas wist de op één na laatste ronde de startbus te behouden. Hierdoor kon hij als eerste een busrit claimen in de laatste beurt. Hierop besteedde Dirk Jan, die als derde zou mogen rijden, dus zonder passagiers én zonder bestemmingen, zijn laatste actie aan het stilzetten van de klok. Hiermee voorkwam hij dat Bas (veel) punten ging scoren. Het stilzetten leverde hem echter ook een strafpunt op, net als Bas en Willemien. Hierdoor kon Bas als onderste bezetten van de voorste plek op het scorespoor, het spel ook winnen. Het stilzetten van de klok komt duidelijk vaker voor met minder spelers.

Uitslag: Bas 11 punten, (1 steen onderop), Dirk Jan 11 punten (1 steen, bovenop) en Willemien 8 punten (1 steen)
Waardering: Bas 5, Dirk Jan en Willemien 4½

Lord of the Rings: The Two Towers

Spelers: Geoffrey, Mark, Peter Hein en Wendy

Wendy stelde voor om in het thema te blijven, en haalde een ander Tolkien-spel van Knizia tevoorschijn: het kaartspel behorende bij de tweede film. Voor de anderen was het nieuw.
Bij de eerste telling bleef Mark zonder punten, bij de tweede was dat Peter Hein. Hij en Wendy speelden veel kaarten uit met het oog op latere gebeurtenissen, wat ze daar veel punten opleverde. Geoffrey kon nog wat bijblijven, terwijl Mark telkens niet de goede kaarten trok om mooie sets te maken. Peter Hein ging in de tweede helft van het spel erg hard; hij profiteerde van zijn voorbereidende werk, en hoefde nauwelijks nog kaarten bij te spelen om telkens veel punten te halen. Wendy ging ook goed, maar haperde halverwege toen ze alleen maar Gandalfkaarten trok. Uiteindelijk kwam het voor haar toch goed, en eindigde ze bij de laatste gebeurtenis als eerste. Hiermee bleef ze Peter Hein net een punt voor en won.
Iedereen vond het wel een aardig spel, al heeft het mechanisme ? in tegenstelling tot het eerdere spel deze avond ? absoluut niets met het thema te maken. Ach, de foto?s op de kaarten maken veel goed.

Uitslag: Wendy 21, Peter Hein 20, Geoffrey 16, Mark 8
Waardering: Mark, Peter Hein en Wendy 3, Geoffrey 2½

Carcassonne: Jagers & Verzamelaars

Spelers: Bas, Dirk Jan, Hieke, Monique en Willemien

Bus was vrij traag gespeeld vanavond, het plannen van de beurten is dan ook niet eenvoudig. Vrijwel gelijktijdig was Tyros, dat ernaast gespeeld werd, afgelopen. Omdat een aantal mensen nog wel zin had in nog een spel, werd Carcassonne: Jagers & Verzamelaars uit de kast gehaald. Iedereen had wel ervaring met het ?gewone? Carcassonne, maar Bas moest deze versie toch nog even kort toelichten.
Ook in deze versie speelt het geluk van de getrokken tegels een rol. In het begin bleven Dirk Jan en Hieke hierdoor wat achter bij de rest. Bas was de eerste die in een jager investeerde. In beginsel was het jachtgebied niet erg groot en wist Willemien met vissen en rivieren een aardige voorsprong op te bouwen. Om onduidelijke redenen bleef haar inzet vrijwel beperkt tot het stukje ?bord? vlak bij haar plaats. Dit wist ze vrijwel te monopoliseren en ook de bossen legden haar daar geen windeieren. Dirk Jan had een mooie vissershut gebouwd, die hij hoopte aan te sluiten op het visrijke waterstelsel van Hieke. Helaas trok hij steeds (bos) tegels waar dat niet mee kon. Ook zijn eigen bos afbouwen kwam niet aan de orde, dus completeerde hij voornamelijk bossen van Hieke, die op één na laatste stond. Ook de bonustegels waren niet heel profijtelijk. Dat kan niet gezegd worden van de steppebrand die Hieke aan het einde van het spel kon leggen. Hiermee wist ze een eigen klein jachtterrein te fuseren met een vrij groot jachtgebied dat al gedeeld werd door Bas en Monique. Met de twintig punten die dat opleverde wist Hieke de overwinning binnen te halen.

Uitslag: Hieke 80, Bas 78, Willemien 74, Monique 67 en Dirk Jan 39
Waardering: Bas en Willemien 3½, Hieke en Monique 3, Dirk Jan 2½

Oh Hell

Spelers: Geoffrey, Mark en Peter Hein

Voor Wendy was het inmiddels laat genoeg om naar huis te gaan, terwijl de heren nog wel zin hadden in een luchtig afsluitertje. Peter Hein had Oh Hell meegenomen, dat daar prima aan voldoet.
In de eerste drie rondes deed Mark het erg goed door telkens zijn aantal slagen juist te voorspellen. Geoffrey en Peter Hein slaagden hier slechts een keer in. Daarna ging het voor Mark een stuk minder, en gokte hij zes keer mis. Geoffrey en Peter Hein deden het beter, en haalden Mark na een paar rondes weer in. Uiteindelijk had Peter Hein net een slag meer goed voorspeld dan Geoffrey, en ging hij met de overwinning aan de haal. Desondanks hadden Geoffrey en Mark zich uitstekend vermaakt.

Uitslag: Peter Hein 59, Geoffrey 42, Mark 30
Waardering: Geoffrey en Mark 4, Peter Hein 3