Spel aan de Maas: 14 oktober 2003

Geplaatst door

Spelers: Bas, Dagmar, Dirk Jan, Judith, Niek, Peter Hein en Styn

Gespeelde spellen:

Dungeons & Dragons
Java

Het begint nu echt herfst te worden, en dat is te merken aan de nieuwe aanmeldingen. Vanavond speelde Styn voor het eerst mee, en Judith kwam na lange afwezigheid weer eens meespelen.

Dungeons & Dragons

Spelers: Dagmar, Judith, Niek en Peter Hein

Peter Hein had van tevoren aangegeven dat hij graag de eerste campagne van D&D, het nieuwe HeroQuest, wilde spelen, en Dagmar en Niek leek dat ook wel wat. Toen de doos openging, wilde ook Judith wel een poging wagen. Zij nam de rol van Lidda, terwijl Niek als vanzelfsprekend voor de brute (domme?) kracht van Regdar koos. Dagmar wilde graag toveren met Mialee, en omdat ze al wat ervaring met het spel had, nam ze ook Jozan voor haar rekening. Uiteraard nam Peter Hein de rol van kerkermeester op zich.
Ondanks dat op de doos staat ?snel te spelen? duurde het toch even voor alle regels doorgenomen waren. Het is dan wel een sterk vereenvoudigde versie van het gelijknamige rollenspel, maar toch zitten er aardig wat kleine regeltjes in die wel even behandeld moeten worden. Het basisidee van een collectieve strooptocht door kerkers op zoek naar monsters en schatten (een zogenaamde ?dungeon crawl?) was in ieder geval snel duidelijk.
Zoals gezegd was dit het begin van de eerste campagne, bestaande uit elf scenario?s. De eerste twee scenario?s zijn vrij kort en simpel, maar doordat het uitleggen wel wat tijd in beslag nam, was er geen tijd voor nog een derde. Mede dankzij de voorkennis van Dagmar speelden de Helden vrij voorzichtig, en waagden zich niet in een kamer voordat er uitvoerig op vallen gecontroleerd was. Bij de gevechten bleef doorgaans Regdar in de deuropening staan om rake klappen uit te delen, terwijl de rest achter hem stond om werpmessen, flitskogels of gifpijlen op de arme kobolden af te vuren, die geen schijn van kans hadden. Pas toen de monsters besloten zich op één karakter (de arme Jozan) te concentreren was er even sprake van een dreigend sterfgeval, maar dat werd snel weer afgewend. Dankzij een drankje dat Lidda onderweg had opgepikt moest ook Angor de Bullebijter (sic) snel in het stof bijten. De krachtige wapens die verder her en der gevonden waren maakten de strijd alleen maar ongelijker.
Al waren de scenario?s niet echt een uitdaging geweest, het spelsysteem was nu wel duidelijk, zodat de Helden zich volgende keer kunnen concentreren op de steeds moeilijker wordende avonturen. Wordt vervolgd?

Java

Spelers: Bas, Dirk Jan en Styn

Bas snuffelde eens op de zolder van Peter Hein en kwam terug met Ursuppe en Pueblo.  Ursuppe, dat Peter Hein voor zijn promotie had gekregen, moest echter nog in elkaar gezet worden. En Pueblo werd men niet enthousiast voor.  Toen Bas nog Java voorstelde waren er meer belangstellenden, dus Bas toog weer naar zolder.
Styn, die voor het eerst aanwezig was, kende het spel nog niet (maar wel Tikal en Mexica, dus dat hielp) en ook Bas en Dirk Jan waren weer wat details vergeten.  Met de regels erbij was het snel uitgelegd.
Iedereen begon een beetje aan een eigen dorp te bouwen, maar dat veranderde snel. Toen Styn “haar” stad zes hexen groot maakte, maar er vooralsnog slechts een 4-paleis op legde zag Bas een aardige gelegenheid om (onder protest) daar wat punten weg te halen.
Tegen het eind van het spel, toen Bas aan de beurt was en er nog vier landtegels over waren, zag hij zijn kans schoon het spel uit te maken en als eerste de eindwaardering te doen. Dat heeft als voordeel dat de anderen vaak nog wat minder hoog staan en het dus makkelijker is voor veel steden te scoren.  Dat blijkt ook uit de uitslag, want voor de laatste ronde stonden Bas en Dirk Jan nog precies gelijk.

Uitslag: Bas 115, Dirk Jan 104, Styn 84
Waardering: Bas 5, Dirk Jan en Styn 4½