Spel aan de Maas: 31 oktober 2006

Geplaatst door

Spelers: Bas, Coen, Ilja, Peter Hein en Wendy

Gespeelde spellen:

Salamanca
NoNo

Zijn verhuizing naar Delft doet de opkomst op de spellenavond bij Peter Hein geen goed. Die bleef nu beperkt tot vijf spelers. Daar stond tegenover dat er in de persoon van Ilja weer een leuke nieuwe speler kwam kennismaken met de spellengekken.

Salamanca

Spelers: Bas, Coen, Ilja, Peter Hein en Wendy

Peter Hein had weer wat nieuwe spellen van Essen klaargelegd. Daarvan was Salamanca de enige die geschikt was voor vijf spelers, dus was de keuze eenvoudig. Salamanca is een nieuw spel van Stefan Dorra. Het doel is om in het Spaanse binnenland verschillende soorten landgoederen op te bouwen en voor een aantrekkelijke prijs te verkopen. De landgoederen kun je laten groeien met bepaalde landschapstypes. Iedere soort hoort bij een eigen type landgoed. Je kunt ze dus zowel gebruiken om een landgoed van jezelf te vergroten of eentje van een ander af te snijden, maar bij voorkeur natuurlijk allebei. En als je echt gemeen wilt zijn, kun je verschillende plagen de kant van je medespelers opsturen. Maar dat heeft wel tot gevolg dat je beperktere keuze in landtegels hebt.
Omdat het spel voor iedereen nieuw was, begonnen alle spelers wat aftastend. Het was vaak wat dringen om de aantrekkelijke plekjes, en als een paar spelers knus in een hoekje bezig waren was er altijd wel een andere speler die daar een stokje voor wilde steken. Bas, Ilja en Wendy leken nog de meeste kastanjes in het vuur te hebben. Coen kon een paar keer een grote slag slaan, maar koos op beslissende momenten soms toch iets anders. Peter Hein kwam wat traag op gang, maar begon na een tijdje wat meer in te spelen op de mogelijke acties van de andere spelers om toch wat geld te verdienen. Met het spelen van plagen kon hij andere spelers soms wat afremmen.
Tegen het einde van het spel begon het allemaal wat te vertragen, omdat iedereen wel graag de beste optie wilde kiezen. Toen uiteindelijk de laatste tegel gelegd was, bleek het verschil tussen de nummer 1 en de rest toch groter dan verwacht.

Uitslag: Bas 55, Ilja 38, Peter Hein 35, Wendy 30, Coen 29
Waardering: Bas en Wendy 4, Coen, Ilja en Peter Hein 3½

NoNo

Spelers: Bas, Coen, Ilja, Peter Hein en Wendy

Salamanca had wat langer geduurd dan 45 tot 60 minuten die op de doos stonden, maar er was gelukkig nog wel tijd voor een korter spelletje. Wendy had NoNo bij zich, dat de vorige keer wel goed in de smaak was gevallen. Bij de uitleg kwam nog even het voorbeeld van Prince naar voren, dat wel acceptabel was als achternaam bij de categorie ?artiest?. En ja hoor, toen deze kaart langs kwam werden er weer een ?N? en een ?R? gerold en was het weer Bas die als eerste Prince riep. Dit hielp hem weer aan een aantal punten. Net als de vorige keer was Peter Hein weer lekker op dreef. Gelukkig voor hem riep hij nu niet in een opwelling verkeerde woorden en wist hij strafpunten te vermijden. Die hadden hem de vorige keer bijna de overwinning gekost.
Ilja had ook een paar mooie woorden waar ze aardige punten mee wist te scoren. Het mooiste woord van de avond was ook van haar, al is schrijver dezes vergeten wat dat ook alweer precies was. Maar of zijn invallen nu fraai waren of niet, Peter Hein was vaak de eerste die een woord riep en liet de anderen daarbij het nakijken.
De waarderingen leken alweer iets bescheidener dan de vorige keer. NoNo is een spel dat je niet te vaak moet spelen, dan gaat het snel vervelen, maar voor zo af en toe is het best aardig.

Uitslag: Peter Hein 40, Ilja 25, Bas 24, Wendy 18, Coen 15
Waardering: Coen, Ilja, Peter Hein en Wendy 3, Bas 2