Spel aan de Maas: 17 april 2007

Geplaatst door

Spelers: Anne-Marie, Bas, Dirk Jan, Femke, Mark, Peter Hein, Wendy en Willemien

Gespeelde spellen:

Piratengevecht
Mah-Jong
Leonardo da Vinci
Set
Take 5!

Voor de tweede keer was Wendy met de enorme doos van Piratengevecht aan komen zeulen. Nu was ze er wat vroeger bij en lukte het wel om een medespeler te vinden. Terwijl zij met Willemien met piratenbootjes begon te spelen, legde Bas Mah-Jong klaar (op verzoek van Anne-Marie) en probeerde Peter Hein medespelers te vinden voor Leonardo da Vinci.

Piratengevecht

Spelers: Wendy en Willemien

Vanavond kwam Wendy voor de tweede keer met een enorme doos aanzeulen. Deze keer kon Wendy “Piratengevecht” uitpakken voordat de rest van de spelers binnendruppelden. Dus waren er gelijk mensen die het wel wilden spelen. Willemien werd uiteindelijk Wendy’s tegenpiraat. (Hoewel je in theorie in teams kunt spelen is het in essentie een tweepersoonsspel.)
Op het spelkleed van ruim een vierkante meter stelden ze hun twee grote schepen op, versierd met masten, een vlag, een lantaarn en een boegspriet en natuurlijk een kanon. In het midden van het kleed staat de toren. Zowel in de toren als in de schepen zitten luiken waarachter een
schatkist is verstopt.
Iedere beurt bestaat uit een of meer keer schieten met kanonnen en een of meer keer verplaatsen van je boot. (een draaischijf bepaalt hoeveel je deze keer mag doen). De dames vermaakten zich prima met het schieten, maar erg doelgericht was het meestal niet. Doordat het meestal onmogelijk was om langs de loop van de kanon te kijken was het lastig om
goed te richten en vlogen de pijltjes (eeeh …. kogels) door de kamer. Toch lukte het binnen een beurt of vijf om de vereiste drie onderdelen te hebben geraakt/bemachtigd: een schatkist, een vlag en een van de andere versierselen van de boot. Daarna voeren beide schepen zo snel mogelijk naar huis. Willemien lukte dat wat sneller dan Wendy en dus was zij de
opperpiraat van de avond.
Oordeel: leuk speelgoed, als spel niet bijzonder aantrekkelijk. Een van de luikjes waarachter de schatkisten waren verborgen functioneerde niet zoals de bedoeling was, hij was te moeilijk open te krijgen.

Waardering: beiden 2½

Leonardo da Vinci

Spelers: Dirk Jan, Mark, Peter Hein, Wendy en Willemien

Peter Hein was net in bezit gekomen van de fraaie Nederlandse editie van dit spel en wilde het graag eens op de dinsdagavond proberen. Mark kon van Funkenschlag afgehouden worden en ook Dirk Jan wilde wel meedoen. Halverwege de uitleg kwamen ook Wendy en Willemien aanschuiven, die uitgevochten waren op de zeven zeeën.
Bij de uitleg trok Peter Hein de vergelijking met Caylus, omdat je net als in dat spel mannetjes in moet zetten op verschillende plaatsen op het bord om grondstoffen en andere zaken te verwerven die je uiteindelijk nodig hebt om punten (geld) te verwerven. Bij het kiezen van de privileges koos iedereen voor een opwaardering van het laboratorium plus een robot, behalve dirk Jan. Hij ging voor extra geld en leerlingen. Verder waren extra materialen ook populair.
Dit had tot gevolg dat al in de eerste ronde een aantal werken voltooid werd, door Mark, Wendy en Willemien. Dit bracht hen wat extra geld in het laatje, dat ze goed konden gebruiken in de tweede ronde. Peter Hein zat nu als enige krap bij kas en moest een ronde rusitg aan doen. Pas in de tweede ronde voltooide hij zijn eerste uitvinding. Dit kwam hem niet zo goed uit, want terwijl de rest in de tweede ronde extra leerlingen en materialen haalde, moet hij in feite een hele ronde bescheiden aan doen.
Dirk Jan was nog geduldig met het voltooien van uitvindingen en rekruteerde voor de zekerheid nog wat extra leerlingen. Daardoor kon hij in de volgende ronde zo?n beetje iedere actie die hij wilde doen gratis uitvoeren en de anderen tegelijkertijd op kosten jagen. Veel uitvindingen had hij nog niet gedaan, dus dat was ook wel nodig.
Wie wel vele uitvindingen deed was Wendy. Ze concentreerde zich daarbij volledig op de uitvindingen met het passer-symbool, waarvoor vooral hout nodig is. Haar laboratoria werden daardoor steeds efficiënter, waardoor ze zich kon blijven concentreren op het bord. Willemien had nu als enige van minstens drie soorten een uitvinding liggen, terwijl Mark en Peter Hein hetzelfde probeerden te bereiken. In de zevende en laatste ronde kocht Wendy zo?n beetje alle beschikbare materialen op. Ze ging ervan uit dat de uitvindingen die ze daarmee kon doen nog wel omgedraaid zouden worden, zodat ze een smak geld zou verdienen. Ze had echter de regel gemist dat na de zevende ronde er geen nieuwe uitvindingen meer gedaan worden en had dus helemaal niets aan haar materialen. Peter Hein lukte het nog wel om een grote uitvinding te doen, goed voor twintig florijnen en een derde soort uitvinding. Met dat geld eindigde hij tot zijn niet geringe verbazing (en die van anderen) op de eerste plaats.
Ondanks haar foutje op het einde was Wendy zeer te spreken over Leonardo (?lekker broeden?). De anderen vonden het ook wel leuk, maar nog wel aan de taaie en trage kant. Mark merkte op dat het met vijf spelers altijd en overal wel erg vol is en het heel moeilijk is om te krijgen wat je nodig hebt. Met minder spelers is dat minder het geval en daarbij zag hij nog wel potentie voor een hogere waardering. Nog maar eens spelen dus.

Uitslag: Peter Hein 42, Wendy 37, Mark 32, Willemien 22, Dirk Jan 20
Waardering: Wendy 4½, Peter Hein 3½, Dirk Jan en Willemien 3, Mark 2½

Take 5!

Spelers: Bas, Dirk Jan, Mark, Peter Hein en Willemien

Na de inspanningen van Leonardo hadden Mark en Peter Hein nog wel behoefte aan een mentale cooling-down. En wat is dan geschikter dan Take 5!? Dit potje had het gebruikelijke verloop van Dirk Jan en Peter Hein die probeerden veel punten te pakken en Bas die dat juist wist te voorkomen. Mark en Willemien zaten daar een beetje tussenin en bleven Bas goed op de hielen.
Tot de laatste ronde. Dit spel is nu al regelmatig gespeeld op de dinsdagavond, maar de laatste ronde zag toch echt een recordscore en wel voor Mark. In de laatste ronde slaagde hij erin maar liefst 53 punten te verzamelen, meer dan het totaal aantal punten dat de andere spelers tot dusverre hadden gehaald  (waaronder uiteraard de gevreesde 55, die nu voor het eerst langs kwam). Van een kanshebber voor de winst werd hij ver, ver, ver laatste. Bas bleef de concurrentie voor, terwijl Dirk Jan er uiteindelijk nog een gedeelde tweede plaats uit sleepte.
Een memorabele laatste ronde (die gelukkig geen invloed had -of juist wel?- op Marks waardering).

Uitslag: Bas 44, Dirk Jan en Willemien 48, Peter Hein 51, Mark 83
Waardering: Mark 4½, Peter Hein 4, Bas, Dirk Jan en Willemien 3½