The Name of the Rose

De spelers kruipen The Name of the Rose in de huid van vrome kloosterlingen in de late middeleeuwen. Al valt op dat vrome wel een beetje af te dingen want het gebod “Gij zult niet doden”wordt door deze monniken meerdere keren gebroken.

Lees verder